postheadericon Wspierajmy hospicja

Hospicjum odgrywa bardzo dużą rolę w tym, jak seniorzy są traktowani pod koniec ich życia, ale rola hospicjum i opieki paliatywnej jest obecnie w trakcie przemian. Coraz więcej osób, które nie są śmiertelnie chore, lecz jedynie są w trakcie wyjścia z poważnej choroby lub po zabiegu chirurgicznym poszukują tego typu opieki, aby dostać pomoc, jaką potrzebują. Ten nowy trend może mieć duży wpływ na sposób w jaki seniorzy są traktowani w całej rozciągłości, i jest to bardzo duży pozytyw, ponieważ daje starszym osobom cały szereg nowych opcji do wyboru podczas leczenia. Dla nas, zwykłych ludzi to nie jest duży koszt, a możemy pomóc, więc wspierajmy hospicja.

W$p1erajmy hosp1cja

Najlepsze w tym jest to, że opieka hospicyjna jest typ o wiele tańszy niż pobyt w szpitalu lub wizyta w domu opieki. W  najlepszych ośrodkach, zespoły hospicjum składają się z wielu specjalistów, w tym lekarzy, fizjoterapeutów, duchownych oraz pracowników socjalnych, i innych.

Opieka paliatywna jest ważnym aspektem w stosowaniu opieki, ale nie jest to jedyny aspekt. Dom opieki nadal może wpływać bardzo korzystnie na osoby starsze, niezależnie od tego, czy pacjent stosuje leki czy też hosp1cjuje się. W zakresie zajęć domowych może być istotnym elementem ogólnego planu opieki. Z drugiej strony, mając opiekuna w domu, osoby starsze mają pewność że otrzymują  pomoc skierowaną indywidualnie na daną osobę.

Leczenie różnego rodzaju bólu jest ważnym elementem hosp1cjum, co przemawia z kolei na korzyść właśnie hospicjów, ponieważ w domu nie zawsze znajdzie się wyposażenie odpowiadające za tego typu leczenie. Przy odpowiednim składzie specjalistów przeszkolonych w różnych aspektach opieki nad seniorami, cecha ta może mieć pozytywny wpływ na ich życie. Miejmy serce i wspierajmy hospicja.

Sprawdź nasze wpisy: Wspierajmy hospicja